Emin Dursun

Emin Dursun

Mail: emindursun@gmail.com

KADERİN DÖNDÜĞÜ YER, SAKARYA...

Bugün...

13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesinin, Türk'ün ölüm kalım mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün...

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın;

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

şeklindeki tarihî emrini verdiği,

yaklaşık 100 km.lik cephede,

22 gün 22 gece aralıksız süren, tarihin en uzun ve anlamlı, -Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle “Sakarya Melhame-i Kübrası”(Büyük ve kanlı Sakarya Savaşı)- meydan muharebesidir.

13 Eylül’de, Sakarya nehrinin batısında, taarruz kabiliyeti kırılmış Yunan ordusundan eser kalmamıştır.

Bu muhteşem destanla, 1683 Viyana bozgunu ve 1699 tarihli Karlofça Antlaşmasından beri devam eden Türk’ün geri çekilme ve gerilemesi durmuş, ileri gidişi başlamıştır.

Zafer kazanan Türk Ordusu ve Milli Mücadele Hükümeti'ne yurtta ve dünyada gösterilen saygı artmış, müspet sonuçlar alınmıştır.

20 Ekim 1921’de Fransızlarla imzalanan Ankara antlaşmasıyla, Batı Sevr’i dayatma heyecanını kaybetmeye başladı. Türk Devleti resmen tanınmış oldu.

İtalyanlar, Anadolu topraklarını tamamen boşalttılar.

Rusya aracılığı ile Kafkas cumhuriyetleri ile 13 Ekim 1921’de, Kars Antlaşması imzalanarak doğu sınırı belirlendi.

Böylece, kaynaklar Batı Cephesine kaydırılıyordu.

Ordusuna güveni artan Türk Milleti maddî, manevî bütün gücüyle cepheye yardım etmeye devam etmiş, Büyük Taarruza hazırlık hızlanmış, Kurtuluş Savaşında nihai zafere giden yol açılmıştı...

Mustafa Kemal, 16 Eylül’de ulusa yayımladığı beyannamesinde;

“...Kral Konstantin’in Türk ordusunu yenmek için aylarca hazırlandığını ve Anadolu içlerine saldırdığını, ulusun düşman hazırlıklarına karşı koymak için hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini, orduyu takviye için para, silah, hayvan, araba ve her ne gerekirse temin ettiğini bildirip, inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçlu olduğunu” ve ayrıca “Yüksek bir moral gücü ile düşmana saldırdığını.” ifade ettiği gibi, bu Zafer yüz binlerce yurtsever insanımızın ortak eseriydi.

Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar